Løpsterreng

Terrenget er et av de flotteste områdene for orientering i Telemark, med teknisk krevende orientering, god løpbarhet og moderat kupering. Terrenget veksler fra åpen furuskog med lyng til granskog av varierende alder.

Gamle kart over området:
«Rognsbru-Frønes», utgitt av Porsgrunn O-lag i 2008.
«Fjeld», utgitt av Kilebygda IL i 1982.

Se sperret område.