Trening

Porsgrunn OL tilbyr et knippe treningsøkter for dem som vil forberede seg til NM i Kilebygda. Disse øktene er lagt av NM-løypeleggerne og vil være tilgjengelig fra 7. mai. Det er satt ut ordinære postskjermer på økt 1, 4 og 5. Økt 2 og 3 har små treningsskjermer, 15x15cm.

NM-trening #1 – Enmannsstafett 7km – Rognsbru Syd
4 sløyfer på 1.5-2.0km i terreng som ligger helt opp til terrengsperringen. Kartet er nytt og er synfart av samme synfarer som NM-kartet. Terrengteigen som er brukt har veldig lik vegetasjon og bonitet som NM-området, men terrengteigen ligger svært nær et ridesenter og er derfor preget av mange stier. Økta tilbys på vanlig kart og på kart uten stier.

NM-trening #2 – Langdistanse 9km – Rognsbru Syd
Løype med langdistansepreg som går i området syd for NM-terrenget. Terrenget er noe mer kupert, er noe mer tungløpt og har noe tettere vegetasjon enn hva som er tilfelle i NM-terrenget. Kartet er nytt og er synfart av samme synfarer som NM-kartet. Økta har små treningsskjermer, 15x15cm.

NM-trening #3 – Mellomdistanse 4km – Rognsbru Syd
Løype med mellomdistansepreg som går i området syd for NM-terrenget. Terrenget er betydelig mer kupert, men har mye likheter med vegetasjonen man finner i NM-terrenget. Kartet er nytt og er synfart av samme synfarer som NM-kartet. Økta har små treningsskjermer, 15x15cm.

NM-trening #4 – Langdistanse 8km – Geiteryggen
Løype med langdistansepreg som går i terreng som har likhetstrekk med NM-terrenget. Kartet er utgitt 2019 med oppdateringer ifht hogst i 2020. Det er noe mer stier i dette terrenget, samt mer gran og blandingsskog enn hva man finner i NM-terrenget.

NM-trening #5 – Kompass/retning 6.5km – Findalsåsen
Løype med fokus på retnings-og kompassløping. Terrenget har store likheter med NM-terrenget. Kartet er fra 2007, men det er revidert mhp vegetasjon og stisystemer i 2020.
NB: Denne økta er kun tilgjengelig fra 1.august

På alle treningskartene er det angitt P-plasser. Vennligst bruk disse, og unngå parkering som er til hinder eller irritasjon for grunneiere.

Ferdige utskrifter av øktene på vannfast papir kan bestilles for kr 50 pr stk + porto. 10% rabatt gis ved bestilling av mer enn 10 eksemplarer av hver økt.

I tillegg til disse 5 offisielle treningsøktene har vi andre kart som kan tilbys til en treningssamling; noen gamle kart med terrenglikheter og noen interessante kart uten spesiell NM-relevans. Skien OK har også et par NM-relevante kartområder som man kan få tak i kart ved å kontakte Skien OK.

Forøvrig kan vi også anbefale å delta i vårløpet 29.mai som vil gå i treningsterrenget «Rognsbru Syd».